Činnost Malé galerie v ulici Na Hradbách byla ukončena. V souvislosti s tím její majitel, kterým je Miloš Kim Houdek, daroval městu Kolínu čtrnáct uměleckých předmětů.

„Malou galerii jsme zakládali z toho důvodu, že v 70. a 80. letech v tehdejším Československu byly obtížné kulturní podmínky na některé druhy umění. A my jako začínající kulturně – umělecká generace jsme nutně potřebovali svůj prostor,“ popsal důvody vzniku galerie Miloš Kim Houdek pro projekt organizace Post Bellum - Příběhy našich sousedů v roce 2017.

„Rada města s přijetím umělecké sbírky, samozřejmě, souhlasila a všechny předměty jsme si nechali ocenit paní Mgr. Hellerovou, která nám ještě celé dílo popsala. Darované plakety se pohybují v částce 16 000 korun a jedná se o vysoké umělecké kvality sochařské práce pana Jaroslava Hylase - jedna plaketa zobrazuje sv. Vojtěcha, druhá svědka a následníka Vojtěchova - Radima a třetí plaketa zachycuje Deburaua, dále jsou to fotografie různých autorů či kniha Petra Dena (pozn. vlastním jménem Ladislav Radimský) s fotografiemi Jaromíra Funkeho, která je vzácná tím, že byla vydána pouze v nízkém počtu kusů. Je to vzácnost a my si toho považujeme,“ uvedla tajemnice MěÚ Dagmar Soukupová.

Pan Miloš Kim Houdek plánuje předání ještě dalších uměleckých předmětů městu Kolínu. Kompletní sbírku pak bude možné shlédnout v novém prostoru. V jakém – to je zatím v jednání – nabízí se však například prostory nové galerie po rekonstrukci zámku. V roce 2014 byl oceněn Cenou města Kolína za prospěšnou činnost pro město.