Město Kolín plánuje rozšíření městského informačního systém o Portál občana, který by měl být spuštěn na začátku přístího roku, a další licence, aby bylo např. zjednodušeno vymáhání sankcí za přestupky nejen v působnosti odboru dopravy, ale celkového přestupkového řízení v rámci celého chodu městského úřadu. Zaveden bude rovněž zcela nový, jednotný vyvolávací systém, který nahradí současný - již zastaralejší - systém na odboru dopravy, nově však budou služby rozšířeny ještě o matriku a Czech POINT. „Celá záležitost je hrazena z dotačních titulů. Rovněž se budeme snažit, abychom v příštím roce realizovali nový redakční systém webových stránek města,“ uvedla tajemnice městského Dagmar Soukupová.