Kolínští zastupitelé schválili předloženou žádost o splákový kalendář žadatelce, která má dluh na nájemném přes 47 000 korun. Od června jej může splácet částkou 1 000 korun měsíčně. Avšak v případě, že splátku neuhradí, bude celý dluh zesplatněn a předán k vymáhání. Umožnit dlužníkům možnost splácet dlužné nájemné není ve všech městech běžná praxe, Kolín však v tomto případě nabídl vstřícnou ruku už jednatřiceti žadatelům.

„Splátkových kalendářů bylo na OSBN od roku 2013 uzavřeno a povoleno 31, z čehož deset splátkových kalnedářů bylo doplaceno, další zhruba třetina nebyla doplacena, ale sesplatněna a předána dál k vymáhání a poslední třetina splátkových kalendářů se splácí,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt.

Celkově město na dlužném nájemném eviduje přibližně 950 000 korun. „Dvě třetiny všech dluhů jsou spláceny a to je pozitivní. Pokud mají lidé dobrou vůli a chtějí splácet, tak není důvod postoupit dluh k exekutorovi, aby ještě navyšoval náklady. Jsme rádi, že splácí,“ doplnil starosta Michael Kašpar.

Oproti tomu opakovaně předloženou žádost o prominutí penále zastupitelé zamítli. „Dalším podobným bodem byla žádost žadatelky o prominutí panále v hodnotě přes 296 000 korun. Žadatelka neuhrazenému dluhu opakovaně nevěnovala pozornost, až částka došla do této výše. Nicméně si nedokážu představit, že bychom takovou částku na základě něčeho odpustili,“ dodal Michal Najbrt.