Vedení města Kolína plánuje zakoupit bustu českého architekta, malíře a návrháře Jaroslava Fragnera, kterou ztvárnil český sochař Stanislav Hanzík. Ačkoliv Jaroslav Fragner není kolínský rodák, zanechal zde neodmyslitelný otisk v architektuře – asi nejznámější je Elektrárna ESSO. Fragnerova podobizna je vyhotovena už 47 let, dlouhá léta byla instalována v muzeu v Litvínově a brzké době by mohla stát ve veřejném prostoru v Kolíně.

„Jsme s panem profesorem Hanzíkem i jeho dcerou, paní Hanzíkovou, domluveni, že během srpna navštíví Kolín, a společně si s panem architektem Mateáskem projedou místa, kde by bylo vhodné bustu umístit - třeba s výhledem na elektrárnu nebo do veřejných prostor, kde by nedošlo k jejímu zničení. A pak bychom chtěli připravit smlouvu,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Město za bustu zaplatí 120 až 140 tisíc korun. „Náklady spojené s materiálem a odlitím bronzu pan sochař vyčíslil mezi 60 až 70 tisíci korunami. To samé by si představoval jako svůj honorář, takže se bavíme o 120 až 140 tisíci korun, což já považuji jako velmi solidní cenu za tak velkou bustu,“ uvedl dále starosta. Tvorbu profesora Stanislav Hanzíka v Kolíně také nalezneme v parku Komenského – busta Jana Nepomuka Anastáze Opaska či v přízemí radnice busta Josefa Sudka.