Rada města Kolína vybrala zhotovitele na další etapu opravy hradební zdi - tentokrát v areálu Synagogy. „Jelikož nám ještě zbyly peníze z programu Regenerace městských památkových rezervací, tak jsme vysoutěžili opravu další části hradební zdi - za parkánem synagogy směrem jakoby k baště, k pekařství pana Hankovce,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Ze tří zaslaných nabídek vyhrála pražská společnost RE s.r.o. za cenu 944 874 Kč. Předpokládaná hodnota zakázky dle projektové dokumentace činila 1 200 000 Kč (bez DPH). Při čerpání dotace tvoří spoluúčast vlastníka, čili města, až 50% uznatelných nákladů v příslušném roce.

„Zhruba polovinu by tedy měla tvořit dotace z programu Regenerace městských památkových rezervací, naši spoluúčast jsme vložili teď v červnu,“ upřesnil starosta. Práce by měly být vyhotoveny do 17. prosince 2021.