Ve středu 14. října byla opět spustěna Linka pomoci města Kolína. Funguje od pondělí do pátku vždy od 8 do 17 hodin, a to na telefonním čísle 721 952 438. Pomoc je určena zejména seniorům, osobám zdravotně postiženým, samoživitelům v nouzi a dalším potřebným občanům města Kolína zejména pro případ nákupu základních potravin, hygienických potřeb a drogistického zboží, dále k vyzvednutí a donášce léků či k zajištění další pomoci. 

"Služby jsou nabízeny těm, kteří nemají jiný způsob, jak si nákup základních potravin, drogerie, hygienických potřeb a léků zajistit. Žádáme občany, aby tuto službu nezneužívali a využívali ji skutečně pro nákup toho nejnutnějšího. Nákup je plně hrazen ze strany objednávajícího a doporučujeme, aby nákup nepřesáhl 500 Kč. Na linku pomoci se můžete obrátit i v případě, který nesouvisí s Covid 19," vyzývá město občany.

Linku pomoci města Kolína obsluhuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín a spadá tak do gesce místostarosty Michala Najbrta.