Vedení města Kolína nechá po domluvě se zhotovitelem zakázky „Revitalizace ulice Pražská“ - firmou GEOSAN Group a.s. - vypracovat znalecký posudek. Objednávku znaleckého posudku za 890 000 korun bez DPH už odsouhlasili radní. Vyhotoví jej ČVUT – Fakulta stavební a k dispozici bude zhruba v polovině října letošního roku.

„Posudek se zabývá tím, zdali byly provedeny vícepráce, o kterých firma GEOSAN tvrdí, že je provedla a zdali to byly opravdu vícepráce, případně v jakém rozsahu. Dále zdali je objednatel - město Kolín - mohl předvídat nebo se jednalo o nález na stavbě. A k tomu ještě nějaké drobnosti. Máme tam i body, kdy tvrdíme, že GEOSAN neprovedl zakázku kvalitně a řeší se, má-li být spor součástí reklamačního řízení,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Některé vady v ulici už byly na náklady realizátora odstraněny. Zbytek vyvstane ze znaleckého posudku.