Hledáte-li místo v centru města k realizaci své živnosti, město Kolín nabízí k pronájmu hned dva nebytové prostory. Ve čtvrtek 9. září byl na úřední desce Městského úřad v Kolíně vyvěšen záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání v ulici Na Hradbách v přízemí domu č. p. 131 a v přízemí č. p. 9/B v Kouřimské ulici.

V ulici Na Hradbách v uvedeném objektu doposud fungoval obchůdek s čaji. Zázemí má výměru 10,25 m2. Navržené minimální roční nájemné činí 15 375 Kč (tj. 1.500 Kč/m2/rok) bez úhrad za služby spojené s užíváním prostor k podnikání.

Druhý objekt v ulici Kouřimská – dříve sloužil jako prodejna činěveské pekárny – má výměru 56 m2. Město jej nabízí za navržené minimální roční nájemné ve výši 112 000 Kč (tj. 2.000 Kč/m2/rok) bez úhrad za služby spojené s užíváním prostor k podnikání.

Písemné nabídky, připomínky či námitky podávejte nejpozději do pondělí 27. září do 10 hodin na podatelnu MěÚ v Kolíně (Karlovo náměstí 78). Obálku výrazně označte textem „NEOTVÍRAT – ZÁMĚR č. p.9/B, Kouřimská (56 m2)“ nebo „NEOTVÍRAT – ZÁMĚR č. p. 131, ul. Na Hradbách (10,25 m2)“.