„Modernizace informačního systému městského úřadu Kolín“ je nový projekt města Kolína, zaměřený na informační technologie, který byl úspěšně vybrán Ministerstvem pro místní rozvoj a podpořen k financování z Evropských fondů. Předpokládaná hodnota celého projektu je cca 8 milionů korun, z čehož 90% bude činit dotace. „Jedná se zejména o pořízení čtyř informačních systémů – Portál občana nebo-li Úplné elektronické podání v souladu se strategií e-Govermentu České republiky. Portál úředníka – což je nástroj, který dává dohromady všechny agendy jednotlivých úřadů. Nový vyvolávací systém pro odbor dopravy a odbor přestupků a správních činností a Redakční systém webových stránek města – což jsou alokované finance pro úpravu webových stránek www.mukolin.cz. Nyní čekáme na potvrzení právního aktu poskytnutí dotace, a potom budeme všechny tyto komponenty soutěžit,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Pokrokové systémy přinesou lepší zpřehlednění činností, finanční úspory či možnost občanům žádat o oficiality přímo z domova.