Kolínští senioři se mohou v příštím roce těšit z větší podpory města, která mj. vychází i z úspěšného umístění města Kolína na 2. místě v soutěži „Obec přátelská seniorům“, které přineslo finanční dotaci ve výši 750 000 Kč, jak jsme již informovali zde. Dojít by mělo například k navýšení příspěvků pro jubilanty půlkulatých či kulatých narozenin ze stávajících 250 Kč na 300 Kč a při oslavách zlaté svatby z 300 Kč na 500 Kč. Další pomoc seniorům by měla spočívat ve sjednocení věkové hranice pro uplatňování slev a výhod. „Věkovou hranici pro uplatňování různých slev a výhod bychom chtěli do budoucna sjednotit na 65 plus, a to nejen pro město, ale i pro soukromé subjekty, protože každý to má nastavené trochu jinak. Pro seniory to tak bude jednodušší a lépe čitelné. Přehled výhod bychom chtěli dále sumarizovat a seniorům prezentovat, “ uvedl místostarosta Michal Najbrt. Příjemné zpestření pro seniory dále město nabízí i prostřednictvím Dnů seniorů, které oficiálně začínají v pondělí 30. září, nicméně první akce proběhne už v neděli 29. září na Kolínské řepařské drážce.