Kolínská radnice vyhlásila výběrové řízení na energetika města. Uvedený pracovník bude klíčovou postavou v oblasti energetické politiky města, bude tvořit energetické plány, hledat úspory energií, konzultovat přípravy investic, kontrolovat dodržování smluv s dodavateli energií či zpracovávat podklady pro rozpočet města. Dále bude zajišťovat energetický management pro městský úřad a příspěvkové organizace zřízené městem, což obnáší monitoring a přezkoumávání spotřeb energií v objektech města, sběr a vyhodnocování dat, normalizaci spotřeb energií, aktualizace energetických opatření, návrhy opatření k dosažení energetických úspor atd. 

"Město chce snížit vlastní spotřebu energií a ve výsledku šetřit finance i životní prostředí," řekl místostarosta Tomáš Růžička, který se energiím delší dobu věnuje a v loňském roce zrealizoval pro město výhodný nákup elektřiny na energetické burze. Dle jeho vyjádření je zřízení pozice energetika pro město a jeho organizace prospěšné.

Pracovní pozice je tabulkově zařazena do 10. platové třídy a ucházet se o ní může způsobilý zájemce s minimálně bakalářským, popř. vyšším odborným vzděláním technického směru. Výhodou je praxe v oblasti energetiky. Pravděpodobný termín nástupu je 1. března 2017 nebo dle dohody. Přihlášky musí uchazeči podat do pátku 27. ledna, a to buď poštou s podacím razítkem nejpozději uvedeného data, nebo osobně na podatelně Městského úřadu Kolín rovněž nejpozději k uvedenému datu do 13:30 hodin. V každém případě obálka musí být označena "energetik KÚ – NEOTVÍRAT" s uvedením jména a adresy uchazeče. Podrobné informace o pracovní pozici a potřebných podmínkách k jejímu získání jsou vyvěšeny na úřední desce nebo si je můžete stáhnout zde.