Kolínští zastupitelé schválili návrh na zrušení protialkoholní záchytné stanice. Žádost o zrušení tohoto zdravotnického zařízení podepsaná místostarostou Tomášem Růžičkou již byla prostřednictvím datové schránky odeslána na Krajský úřad Středočeského kraje. Záchytka bude zrušena k 31. prosinci 2018. "Tímto město Kolín rozhodlo o výhledu této služby a doufáme, že Středočeský kraj si službu zajistí sám tak, jak mu ukládá povinnost v legislativě," uvedl místostarosta. Dlužno dodat, že nejde o unáhlené rozhodnutí. Ke zrušení záchytky se město uchýlilo z důvodu nutnosti provést náročné materiálně technické úpravy, které vyplývají z nově nabíhajícího standardu (a rovněž personálního stadardu) pro tuto zdravotnickou službu a kterou město nemá povinnost provozovat. Tato povinnost leží na kraji. Jednání vedení města s krajem ve věci dalšího zajištění této specifické služby probíhala již delší dobu a dostala se až do fáze investičních příprav v kolínské či kutnohorské nemocnici, kde by mohla být záchytka nově zřízena. Po změně ve vedení Středočeského kraje však byl celý proces pozastaven.