Kolínská radnice vyhlásila výběrové řízení na dodavatele stavby nového pavilonu v areálu Mateřské školy Pohádka v Chelčického ulici. Projektantská cena stavby činí cca 16 mil. Kč, z toho dotačně hrazeno bude cca 14 mil. Kč. Vysoutěžená cena se však může ještě snížit. "Pokud vše proběhne, jak má, nový pavilon bychom chtěli zprovoznit ještě v průběhu příštího roku," uvedl místostarosta Michael Kašpar. Do nového pavilonu o kapacitě 56 míst se přesune všech 42 dětí z odloučeného pracoviště školky v objektu jeslí ve Štítného ulici, ale faktická kapacita školky bude navýšena o dalších 14 míst. V uvolněných prostorech v budově jeslí bude následně vybudováno další zařízení pro péči o děti do tří let věku, po kterém je v Kolíně dlouhodobě vysoká poptávka.