Rada města Kolína schválila oslovení firem na stavební úpravu nádvoří u mateřské školy Kmochova. Nabídky bylo možné podávat do středy 27. dubna deváté hodiny ranní, nyní budou otevřeny a vyhodnoceny.

Stávající plocha zhotovená z betonové dlažby před MŠ vykazuje lokální propady. „V místě jsme vykáceli strom, který povrch zvedal a v návaznosti na to, jsme se rozhodli, že celý prostor před mateřskou školkou předláždíme. Je to malý projekt, kde předpokládaný rozpočet činí 541 235 korun včetně DPH, “ uvedla místostarostka Iveta Mikšíková.

V rámci prací dojde k výměně stávajících schodnic, přístupový chodník od branky k hlavnímu vchodu a plocha okolo pískoviště budou předlážděny novou dlažbou ALTO EVO a stávající dlažba od hlavního vchodu k vjezdu bude rozebrána a opětovně položena.