V souvislosti s chystanou výstavbou malé sportovní haly v Borkách se na sociálních sítích mj. objevily dotazy kolínských kuželkářů, zda by nebylo možné sportovní halu obohatit o novou kuželnu. Podle starosty Víta Rakušana však takový návrh není slučitelný se zamýšlenou koncepcí tréninkové haly o navržených rozměrech a navíc by se i projektová cena vyšplhala na zcela jinou částku. Dle jeho slov však město své kvalitní kuželkáře určitě podpořit chce, ovšem jiným způsobem než zakomponováním kuželny do prostor nové haly. "Jak já, tak oba místostarostové jsme jednali s panem Těšitelem a se Sokolem a jednoznačně jsme jim řekli, když si podají projekt na rekonstrukci stávající kuželny na Ministerstvo školství, že jako město jsme připraveni jim logisticky pomoci, což jsme již udělali. Odbor veřejných zakázek a dotací jim pomohl zpracovat žádost a pomůže jim i do budoucna. A rovněž jsme připraveni podílet se i určitovou finanční spoluúčastí ve chvíli, kdy budou úspěšnými žadateli o projekt. A my se budeme snažit pomoci jim podat žádost v takové kvalitě, aby měli šanci uspět," řekl Vít Rakušan. Dále starosta uvedl, že do stávající kuželny, byť v současné době nevyhovující, se prostorově modernizace vejde, a to včetně solidního zázemí pro kuželkáře. "I když to teď třeba nevypadá, kuželkárna je z historického pohledu velmi zajímavá. Proto je logičtější pustit se do kvalitní rekonstrukce, než ji uměle přemístit někam do Borků," dodal starosta.