Zastupitelstvo města Kolína na svém posledním zasedání schválilo další rozpočtové opatření. „Jsem rád, že tentokrát bylo schváleno jednomyslně i s hlasy opozice. Z nejvýznamnějších změn uvedu, že nám např. byla proplacena investiční dotace přes 12 mil. korun z Integrovaného regionálního operačního programu na mateřskou školu v Chelčického ulici, která už funguje. Do rozpočtu byly přidány i nějaké investice, jako např. výměna technologie v přečerpávací stanici za pekárnou na zálabské straně lávky, na kterou bude napojena kanalizace do ulice Brankovická k atletickému stadionu a hlavně ke sportovní hale v Borkách," uvedl místostarosta Michael Kašpar s tím, že výstavba kanalizace je již v realizace. Po dokončení kanalizace by měla navázat samotná stavba haly. "V dubnu bychom rádi vyhlásili jak výběrové řízení na zhotovitele, tak bychom podali žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí," dodal místostarosta.