Na počátku letošního roku se město Kolín prostřednictvím anonymní ankety  dotazovalo občanů, zda souhlasí či naopak s používáním pyrotechniky v Kolíně. Hlasování probíhalo do konce února 2019. Výstupy ze sběru dat se dále staly podnětem k vypracování obecně závazné vyhlášky týkající se používání pyrotechniky ve městě, a právě návrh této vyhlášky, č. 3/2019 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky, byl schválen v pondělí 11. listopadu na zasedání Zastupitelstva města Kolína (dále jen ZM). Platit tak začne ještě během letošních vánočních svátků, kterých se klidový režim dotýká nejvíce. „Obecně závazná vyhláška je koncipována tak, že by mělo být povoleno používání pyrotechniky ve dnech 31. 12. a 1. 1. příslušného kalendářního roku. Drtivá většina lidí nechtěla, aby používání pyrotechniky zasahovalo do období Vánoc od 24. 12. do 26. 12., což je jasné, chtějí mít trošku klid. Jakého typu pyrotechniky se zákaz týká, je ve vyhlášce jasně stanoveno – neplatí to samozřejmě například pro prskavky, dortové svíce či ohňostroje, které musí projít schvalovacím procesem na základě ohlášení,“ uvedl ještě před zasedáním ZM starosta Michael Kašpar. Dohled nad dodržováním vyhlášky bude standardně v kompetenci městské policie a její porušení postihováno dle zvláštních zákonů v rámci přestupkového řízení.