Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

JOSEF ČIŽMÁR - ANDROS FOROS / obrazylink
10.01.08.04.
Jozef Čižmár získal umělecké vzdělání na pražské akademii, kde prošel v letech 2013-2019 ateliérem figurálního sochařství a medaile u Jana Hendrycha a Vojtěcha Míčy a zejména ateliérem kresby Jiřího Petrboka. V malbě i plastice pracuje s kontrastem. Výrazně inklinuje k jasné realistické formě, dlouhodobě zpracovává téma dětství, které dekonstruuje a opět sestavuje do nových souvislostí a významů, humorných nebo tragických, reálných či fantaskních. Obecně známá představa dětství přestává u Čižmára platit a rodí se nová. Série podivných dětských deformantů se stylizuje do mýtických postaviček zbrojnošů nebo postav z nočních děsů, komiksové literatury a regresivní psychoterapie. Dojem určité přízračnosti podporuje v celé sérii tmavočervená barevnost v kombinaci s modrou a šedou. Předlohu k malbě vytváří Čižmár v počítači. Pracuje s manipulovanou digitální fotografií, která mu umožňuje reálnou anatomii měnit a postavu kombinovat s nejrůznějšími atributy. Netvoří komplikované figurální kompozice, ale každý z obrazů se věnuje jedné ústřední postavě, kterou podává hladkou čistou malbou. Deformace anatomické asociují souběžně i představy poruch mentálních. Historické atributy, které Čižmár připisuje svým postavám, mohou znamenat také touhu po ztraceném vědomí historických tradic, hledání spojení mezi bohatstvím minulosti a vyprázdněnou současností.
pracovní místo v Clever Soft s.r.o.
.