Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Kolínský Sokol na přelomu 19. a 20. století. Úspěchy, rozbroje a vznik druhé jednoty „Fügner“link
31.01.
17:00
Zveme vás na další přednášku, která je doprovodným programem výstavy Lví silou, vzletem sokolím. Sokolové měli nepopiratelný vliv na veřejný život města Kolína. Na druhé straně od konce 19. století probíhaly na půdě Sokola lité mocenské a politické spory, které vyústily v odchod části členstva a založení druhé kolínské jednoty „Fügner“ („Sokol II“). Byla to bolestná rána, která více než desetiletí jitřila vzájemné vztahy jednot. Ovšem neustále plynoucí čas přinesl ochladnutí antipatií, někteří hlavní aktéři odešli, jiní zestárli a hlavně vypukla Velká válka, která zásadně ovlivnila mnohé. Co platilo před ní, po jejím ukončení bylo často minulostí. Sokol v Kolíně byl opět sjednocen a musel se potýkat s novými výzvami, které přinesl vznik samostatného státu.
Přednáší RSDr. Ladislav Jouza, historik RMK, kurátor výstavy
pracovní místo v Clever Soft s.r.o.
.