Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

DOŽÍNKYlink
20.08.
10:00
18:00
480
V sobotu 20. srpna 2020 od 10 do 18 hodin uvede Muzeum lidových staveb v Kouřimi národopisný pořad Dožínky. Pořad připomene zvyky významné slavnosti po ukončení žní známé již z předkřesťanských dob v podobě, v jaké se konaly v 19. století. Návštěvníky čeká bohatý program určený všem věkovým kategoriím.

Dožínky, obžínky, dožatá, obvazná, ožinek, požnivky… Slavnost, která je na mnoha místech stále živá, v současnosti jde však spíše o koncerty, zemědělské soutěže, trhy,…
V kouřimském skanzenu dožínkovou slavnost zažijí návštěvníci v podobě, ve které probíhala v českých vesnicích v 19. století.

Program:

V 11:00, 14:00 a 16:00 hodin projde skanzenem dožínkový průvod. U sochy sv. Donáta se ženci pomodlí ke svému patronovi – ochránci před bleskem a bouřkou. Nejkrásnější žnečka předá rychtáři dožínkový věnec. Pěvecké vedení průvodu má na starosti zpěvačka Veronika Korčáková, na dudy bude doprovázet Michael Pospíšil.

Celodenně 10  až 18 hodin:

    Prohlídka muzea - momentálně probíhá výstava „Od Markéty k Matičkám“, pracovníci muzea v dobovém oblečení hospodářů k ní podají odborný výklad.
    Sečení obilí - návštěvníci budou mít možnost vyzkoušet si, jak namáhavé bylo ruční sečení obilí a vázání snopů.
    Povídání o obilí a luštěninách - pro děti i dospělé je připraven i poznávací test.
    Práci na původním stavu z 18. století předvede tkadlec Jan Lima.
    Ukázky práce bednářů z Plzeňského Prazdroje - návštěvníci budou moci na místě potěžkat pivní sudy, vyzkoušet jak se sedí na „dědkovi“ nebo skládá malý pivní soudek.
    Bylinkářka Jana Hunalová nabídne vlastní bylinné čaje, je možné využít poradenství.
    Firma Likeria z Kouřimi nabídne speciální alkoholové nápoje a sirupy zajímavého složení, nebude chybět tradiční občerstvení podávané ve starobylé hospodě zvané Šperkovna.


Řemeslné dílny:

    Příprava a pečení chlebánků a buchet bude probíhat pod vedením lektorky Ivy Válkové.
    V historické kovárně bude pracovat mistr Zdeněk Grausam, děti si budou moci s jeho pomocí ukovat hřebík.  
    Nejen pro děti je připravena dílna na výrobu slaměných ozdob dožínkových věnců s Markétou Bartákovou.


Vstupné: základní 200 Kč, snížené 90 Kč, rodinné 490 Kč.
Otvírací doba: 10 – 18 hodin
pracovní místo v Clever Soft s.r.o.
.