Jak jsme vás již před měsícem informovali, po dokončení kompletní výměny a přepojení vodovodního řadu v ulici Kouřimská, což byla investice Vodohospodářského sdružení Kolín, přišla na řadu investice města. Před samotnou rekonstrukcí ulice bylo potřeba vyměnit kanalizaci, a to v úseku od Karlova náměstí až po křižovatku s ulicí Karoliny Světlé (včetně). Výměna kanalizace byla započata od spodní části ulice a původně bylo počítání s tím, že k uzavření křižovatky ulic Kouřmská a Karoliny Světlo dojde až v měsíci květnu. Avšak stavba pokročila do poslední etapy rekonstrukce kanalizace dříve, a proto bylo potřeba uzavřít křižovatku již v úterý 10. dubna. "Po dobu této uzavírky je ul. Na Hradbách a ul. Karolíny Světlé obousměrná. Ul. Kouřimská od křižovatky s ul. Karolíny Světlé je neprůjezdná a vjezd z Kruhového objezdu je povolen pouze pro vozidla stavby. Uzavírka potrvá do konce května 2018. Omlouváme se za dočasné zhoršení dopravní situace, omezení průjezdnosti a možnosti parkování," uvedla Iva Blűmelová, tisková mluvčí kolínské radnice. Situace uzavírky je ke stažení zde.