V pátek 1. listopadu začalo ve Štítarech platit dopravní omezení pravostranných komunikací ve směru jízdy na Kolín, které potrvá až do konce roku 2019. Důvodem je výstavba přivaděče kanalizačního řadu Zibohlavy – Radovesnice I – Kolín. Uzavírky v daných úsecích jsou krátkodobé, potrvají vždy jen jeden den. Zatím však není možné určit přesné termíny pro konkrétní úseky. Jak je blíže specifikováno na webových stránkách města Kolína - jedná se o pěší spojení mezi horní a spodní částí Štítar při příjezdu od Radovesnic I, slepou účelovou komunikaci podél domu čp.180 a dále o ulici Na Stráni. Další dopravní uzavírka - jednodenní - proběhne ve středu 13. listopadu a týká ulice K Vinici. „Zde se již realizoval povrch ve spodní polovině ulice zhruba před čtrnácti dny. Horní část se bude dokončovat 13. listopadu a uzavírka bude - stejně jako minule - pouze na osm hodin, takže začne v 8 hodin ráno a potrvá do 16 hodin odpoledne. Instalace zpomalovacích polštářů proběhne, vzhledem k povětrnostním podmínkám, až na jaře,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt. Místní obyvatelé jsou s uzavírkou dobře srozuměni zejména díky vlastní uzavřené facebookové skupině, kam se informace o dopravním omezení zavčas dostala.