Od úterý 5. září mohou zájemci ze Středočeského kraje odesílat žádosti o takzvané kotlíkové dotace. Umožňuje to dotační program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti 2.“

Důvodem spuštění dotačního programu je platný zákon o ochraně životního prostředí, podle nějž už za rok, od příštího září, nebude možné provozovat kotle 1. a 2. emisní třídy a v provozu budou moci být pouze kotle na tuhá paliva, splňující nejméně 3. emisní třídu. Při provozování kotle, který nebude splňovat emisní požadavky, hrozí jeho provozovateli od 1. září 2024 pokuta až 50 tisíc korun.

Majitelé starých kotlů ze Středočeského kraje mohou požádat o dotaci až 180 tisíc korun na pořízení nového tepelného čerpadla nebo až 130 tisíc korun v případě kotle na biomasu. Po vyplnění elektronické žádosti a jejím odeslání do systému (podrobnosti najdete tady) je nutné do 30 pracovních dnů doručit vygenerovanou, vytištěnou a podepsanou žádost v listinné papírové podobě se všemi náležitostmi a přílohami v obálce na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje nebo prostřednictvím datové schránky Středočeského kraje.

"Celkově se jedná již o pátou výzvu na příjem žádostí o dotaci na výměnu starých kotlů na tuhá paliva. Tentokrát jsou oprávněnými žadateli lidé v důchodu, v invalidním důchodu 3. stupně a ti, kteří pobírají příspěvek na bydlení. Alternativou pro ostatní je dotační program Nová zelená úsporám, který zajišťuje Státní fond životního prostředí," uvedl Michael Kašpar, starosta Kolína a náměstek hejtmanky pro oblast financí a dotací.

Přímo ke kotlíkovým dotacím zřídil kraj infolinku na čísle 257 280 991.