Zdrojem pitné vody pro Kolín jsou dvě prameniště - jedno na pravém břehu Labe u obce Tři Dvory a druhé, nazvané Nová vodárna, na břehu druhém a na opačném konci Kolína (mezi Kolínem a Ohradou). Obě prameniště sice disponují kvalitní podzemní vodou, ta se ale liší tvrdostí - voda z prameniště Nová vodárna ji má dvojnásobnou. Tím už mnoho let trpí zejména sídliště (respektive městská část Kolín II), které je zásobováno právě z prameniště Nová vodárna. Tvrdá voda je sice ze zdravotního hlediska prospěšná (obsahuje vápník a hořčík), způsobuje však zanášení kuchyňských spotřebičů, například varných konvic.

Letitý problém se distributor vody, Vodohospodářské sdružení Kolín, po dohodě s radnicí rozhodl definitivně vyřešit zásadní investicí ve výši 15 miliónů korun do propojení dvou dosavadních tlakových pásem kolínské vodovodní sítě. Ty totiž dosud ve městě fungovaly odděleně - tvrdá voda z prameniště Nová vodárna byla rozváděna v Kolíně II, zatímco voda z prameniště Tři Dvory tekla z vodovodů ve zbytku města.

V Pražské ulici a navazujících komunikacích bylo položeno nové vodovodní potrubí dlouhé 1.350 metrů, které obě soustavy propojilo a souběžně došlo k montáži přítokového potrubí na úpravně vody Nová vodárna. Aby bylo možné úspěšné míchání vody z obou pramenišť, byla nutná i rekonstrukce dvou zdrojů surové vody v areálu prameniště Tři Dvory a rekonstrukce propojení vodojemů Letiště I a Letiště II.

Zatímco dosud byla tvrdost vody v Kolíně II 6 mmol na litr a ve zbytku města 3 mmol na litr, po propojení obou soustav by se tvrdost vody v Kolíně II měla snížit na hodnotu minimálně o 1,5 mmol na litr, tedy na 4,5 mmol na litr. Vybudování propojení mezi oběma tlakovými pásmy přispěje i k vyšší spolehlivosti dodávek pitné vody při poruchách na vodovodní síti nebo na vodních zdrojích.

Ke zprovoznění potrubí a navazující technologie dojde nejpozději do úterý 15. srpna. Míchání obou typů vod ale může krátkodobě zvýšit zákal ve vodovodní síti. V případě zjištění zákalu se obyvatelé Kolína mají obrátit na zákaznickou linku Energie AG Kolín a.s., která pak v daném místě provede odkalení vodovodní sítě.