Město Kolín získalo dotaci ve výši takřka 90 mil. korun na renovaci okolí chrámu sv. Bartoloměje. Vedení města se tuto radostou novinu dozvědělo v pátek 27. ledna. Spoluúčast města je deset procent z vyčerpaných dotačních prostředků. Autorem projektu je architektonická kancelář Masák & partner, která má podle starosty Víta Rakušana ty nejlepší reference. Renovace se má týkat celého okolí chrámu, který má být mj. nově nasvícen. Plocha před chrámem bude kompletně předlážděna. V případě kostnice je počítáno s její opravou, rekonstrukcí a vnitřním osvětlením, rovněž budou zrestaurovány i kosterní pozůstatky, které se uvnitř nacházejí. Kompletní rekonstrukcí projde taktéž objekt "Staré školy", kde bude instalována replika školy z 18. století. V přízemí zvonice vznikne malé lapidárium, kde budou umístěny části chrličů, zbytky soch a relikty dalších historických prvků z chrámu sv. Bartoloměje. V prvním podlaží by měla být zabezpečená expozice chrámového pokladu, kde budou vystaveny různé monstrance, kalichy a roucha, která nikdy vystavována nebyla a v současné době jsou součástí různých pozůstalostí většinou římsko-katolické církve. Tolik malá ochutnávka věcí budoucích, úprav a novinek bude samozřejmě nepoměrně více.