V pořadí již čtyřiadvacáté zasedání Zastupitelstva města Kolína se bude konat v pondělí 29. ledna od 15 hodin v přízemním sále podnikatelského inkubátoru CEROP v areálu bývalého pivovaru. Zastupitelé budou hlasovat např. o návrzích obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, poskytnutí dotace Židovské obci v Praze,  či prodeji čtyř bytových jednotek formou dobrovolné dražby v ulici Karoliny Světlé č. p. 134 a jedné bytové jednotky v ulici Brankovická č. p. 1276. Dále budou rozhodovat o přidělení dotací spolku Živé kultury na Kolínský majáles, Kolínské řepařské drážce na třetí část akce Muzejní depo pro vagóny a LTC Kolín  - tenis club na rekonstrukci a položení umělého povrchu na kurtu č. 10. V neposlední řadě hlasováním zastupitelů projde také návrh na schválení I. rozpočtového opatření rozpočtu města na rok 2018. Jednání je veřejné, můžete se zúčastnit osobně nebo máte možnost sledovat jej v přímém přenosu zde. Pokud nestihnete přijít, nebo vám nevyhovuje čas přímého přenosu, můžete si později přehrát video záznam z archivu zde.