Nedělní větrná kalamita se nevyhnula ani Kolínu a na mnoha místech nadělala nemálo paseky. V pondělí 30. října byla ze strany města oznámeno, že centrální hřbitov bude z důvodů likvidace polámaných a vyvrácených stromů a zabezpečení před pádem větví až do odvolání pro veřejnost uzavřen a mnoho lidí tuto informaci zaznamenalo. Ještě v podvečer však byla informace upřesněna a termín otevření hřbitova stanoven. Dle vyjádření místostarosty Tomáše Růžičky bude hřbitov pro veřejnost otevřen již dnes, tedy v úterý 31. října ve 12 hodin. "Práce na likvidaci následků vichřice budou pokračovat i za běžného provozu. Prosíme o trpělivost. Děkujeme," uvedl místostarosta.