Pět kolínských základních škol získá dotaci ve výši 100.000 Kč (každé z nich) na realizaci venkovních učeben pro žáky. Z této částky je 40.000 Kč hrazeno z grantových prostředků TPCA a 60.000 Kč z městského rozpočtu. Dotaci nedostanou pouze dvě školy, Základní škola Bezručova již venkovní učebnu má a Základní škola Mnichovická má smůlu v tom, že venkovní učebna se do jejího malého areálu prostě nevejde, stěží se tam postavilo hřiště. Venkovní učebny si budou školy zařizovat samy, některé to stihnou ještě do konce letošního roku, jiné na jaře příštího roku. "Původně jsme se bavili o tom, že bychom to celé zrealizovali my, nicméně každá škola má jiný areál a také trochu jinou představu, jak má venkovní učebna vypadat. Proto bude jednodušší, když si to školy zrealizují samy," vysvětlil místostarosta Michael Kašpar.