Zdá se vám Kolín pohádkový? Zdá se pohádkový alespoň Vašim dětem? Fantazii se meze nekladou - chce to jen najít odvahu, myšlenku či nápad ztvárnit a zúčastnit se výtvarné soutěže.

Městská knihovna Kolín vyhlašuje 14. ročník každoroční výtvarné soutěže pro děti a mládež. Letošní téma zní Kolín pohádkový. Výtvarná díla můžete odevzdávat na libovolné oddělení Městské knihovny v Kolíně včetně pobočky v Benešově ulici do konce října 2022.

Technika je pro výtvarníky libovolná – malba, kresba, grafika, koláž aj. Je však třeba pamatovat na to, že maximální rozsah práce je formát A3. Soutěží se celkem v šesti kategoriích a v jedné zvláštní kategorii - kolektivní práce.

„Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne v sobotu 26. listopadu 2022 ve 12:00 v sále Městské knihovny Kolín v rámci oblíbeného Dne pro dětskou knihu a spojeno bude s výstavou soutěžních prací. Pokud soutěžící nebo jeho zákonný zástupce nesouhlasí s vystavením díla, je třeba tuto informaci uvést na zadní straně odevzdané soutěžní práce,“ uvádí na svém webu soutěž pořádající Městská knihovna Kolín.

Bližší info k soutěžním kategoriím i podmínkám soutěže naleznete zde.