Římskokatolická farnost v Kolíně už druhým rokem připravuje projekt na kompletní renovaci kostela Nejsvětější Trojice, který se nachází v areálu bývalého kapucínského kláštera v Kutnohorské ulici. V loňském roce, dle informací farnosti, proběhla geodetická zaměření spolu se statickým posouzením, restaurátorským průzkumem a průzkumem vlhkosti zdiva, letos přijde na řadu záměr stavebně restaurátorských oprav zdí a výmalby, elektroinstalace, odvlhčení, ozvučení a vytápění.

„Začali jsme odkrývat beuronské malby v boční kapli kostela Nejsvětější Trojice. Práce vede restaurátorka p. Hana Slavíková, Ak. mal. Dá-li Pán Bůh v r. 2021 může začít několikaletá renovace chrámu, který slouží duchovním potřebám kolínských věřících v denním režimu,“ uvedl k obnově kostela kolínský farář Ján Halama. Projekční práce vykonává Architektonický atelier Masák & Partner.

Náklady spojené s přípravou projektu jsou převážně v režii kolínské farnosti. Přípravné práce v roce 2019 stály celkem 164 900 Kč, přičemž farnost na tento záměr získala formou finančních darů částku 139 853 Kč (sbírka dne 6. října 2019 + všechny dary na účet a v hotovosti). V roce 2020 práce vyjdou na 472 000 Kč.

„V tomto roce nám na projekt přispělo Arcibiskupství pražské 200 tisíc Kč. Z jiných zdrojů se prostředky získat nepodařilo. Navíc jsem souběžně začali s restaurováním části boční kaple za celkem 96 tisíc Kč, z čeho 45 tisíc Kč tvoří dotace Středočeského kraje. Celkem tedy má farnost ze svých zdrojů uhradit 317 tisíc Kč. Na základě projektu můžeme požádat o stavební povolení, souhlasné stanoviska dalších dotčených úřadů včetně památkového úřadu a následně o dotace z dotačních titulů Ministerstva kultury nebo Středočeského kraje,“ upřesnil farář Ján Halama.

Účelová sbírka na finanční podporu pro tvorbu projektu na opravu kostelu proběhne 22. listopadu 2020. Dobrovolní dárci mohou přispět na číslo účtu farnosti: 3252369369/0800, variabilní symbol pro dárce: 1211638 (dle evangelia sv. Lukáše 6,38) - do poznámky se uvádí Nejsvětější Trojice.

„K darům zaslaným na účet nebo v hotovosti vystavíme na požádání potvrzení pro daňové účely. Děkujeme za vaše dary. Pán Bůh zaplať!,“ vzkazuje všem přispěvatelům farář.