Město Kolín uspělo mezi 35 velkými městy v hodnocení zindexu za rok 2020 na pátém místě – tj. v hodnocení zadávání veřejných zakázek. „V České republice existují indexy, kde se hodnotí zadavatelé zakázek. Jeden z nich je zindex, což je index, který dává dohromady Fakulta sociálních věd univerzity Karlovy,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

„Zindex hodnotí praxi zadávání veřejných zakázek u zadavatelů - ať už jsou to obce, ministerstva, kraje, nebo státní firmy. S pomocí reálných dat měří, jak konkrétní úřad postupoval transparentně, hospodárně a zda mu nevznikala ekonomická rizika. Zindex hrubě porovnává jednotlivé zadavatele a poskytuje jim zpětnou vazbu - kde se jim daří a kde mají rezervy. Měří, zda zadavatel postupuje v souladu s dobrou praxí, tedy s doporučeními pro hospodárné zadávání dle Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise či jiných expertních organizací. Dobrá praxe přitom požaduje více než jen postup podle zákona. Ten totiž musí pamatovat na řadu nepříliš běžných situací, připouštět množství výjimek – a vymezuje proto zadavateli velmi široké mantinely. Dobrá praxe popisuje, jak se má zadavatel typicky chovat mezi těmito mantinely – a právě shodu s ní zindex měří,“ odcitoval starosta poslání zindexu.

Společnost data hodnotí z registrů smluv a dalších dostupných registrů. Na prvním místě se umístilo město Tábor se 79%, dále pak města Statutární město Ostrava, Statutární město Frýdek – Místek a Statutární město Děčín se 78% a v zápětí za nimi město Kolín se 76%. Bližší informace k projektu naleznete zde.