Město vyhlásilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice "referent cestovního ruchu" s nástupem pokud možno ihned. Pracovník bude mít na starosti tvorbu image Kolína jako turistického místa. V náplni práce nebude chybět zajišťování prezentací na veletrhy, tiskové konference a do médií. Dále bude koordinovat aktivity spolu s Krajským úřadem středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, přičemž bude důležitá jeho účast na jednáních pracovních skupin v oblasti cestovního ruchu, a to jak v rámci města, tak kraje. Zároveň by měl iniciovat vznik regionální pracovní skupiny pro rozvoj cestovního ruchu na Kolínsku.

Pracovní pozice je tabulkově zařazena do 9. platové třídy a ucházet se o ní může způsobilý zájemce s minimálně středním vzděláním s maturitní zkouškou se zaměřením na cestovní ruch, nebo vyšším odborným vzděláním v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, popř. ekonomického či humanitního zaměření. Vedle uživatelské znalosti práce na PC je mj. požadována velmi dobrá znalost anglického jazyka a výhodou je znalost i dalšího jazyka.

Přihlášky musí uchazeči podat nejpozději do úterý 17. října, a to buď poštou s podacím razítkem nejpozději uvedeného data, nebo osobně na podatelně Městského úřadu Kolín rovněž nejpozději k uvedenému datu do 15 hodin. V každém případě obálka musí být označena "referent cestovního ruchu – NEOTVÍRAT" s uvedením jména a adresy uchazeče. Podrobné informace o pracovní pozici a potřebných podmínkách k jejímu získání jsou vyvěšeny na úřední desce nebo si je můžete stáhnout zde.