V pátek 23. září a v sobotu 24. září proběhly komunální volby. V rámci povolebního vyjednávání v Kolíně se domluvili na pokračování koaliční spolupráce hnutí Změna pro Kolín (šestnáct mandátů), Kolíňáci (dva mandáty) a Volba pro Kolín (dva mandáty). Ano 2011 (sedm mandátů) zůstane v opozici. Podpis koaliční smlouvy se uskutečnil v zasedací místnosti radnice v pondělí 3. října v 16 hodin.

"Myslím, že spolupráce za volební období, kdy už spolu spolupracujeme, se osvědčila a věřím, že bude dobře pokračovat i nadále. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva, pokud proběhně 17. října (pakliže nebude podána žaloba na neplatnost voleb, a to nejpozději do pátku 14. října do 16 hodin - pozn. red.), se bude volit vedení města, rada města, finanční výbor, kontrolí výbor a oddávající pro toto volební období," řekl starosta Michael Kašpar (Změna pro Kolín).

"Koaliční smlouva hovoří o tom, že na starostu města jsem navržen já, na první místostarostku města je navržena paní místostarostka Iveta Mikšíková a druhého místostarostu je navržen pan místostarosta Michal Najbrt. A poté také mluví o složení rady města. Za Změnu pro Kolín je navržen pan Filip Šádek, paní Pavlína Havlíková, paní Kateřina Zoubková a paní Eliška Pácaltová. Za Kolíňáky je navržen pan Jan Pospíšil a za Volbu pro Kolín pan Tomáš Růžička. Takže se těšíme na další čtyřletou spolupráci. Doufám, že bude funkční a přínosná hlavně pro naše město. A také doufám, že bude konstruktivní i s opozicí," doplnil Michael Kašpar (Změna pro Kolín).

"Koaliční smlouva vychází ze smlouvy, která byla uzavřena v roce 2018. Je to prakticky identická smlouva a já jsem přesvědčen o tom, že vše bude fungovat tak, jak má a bude to ku prospěchu města," řekl přítomným novinářům Jan Pospíšil (Kolíňáci).

"Voliči vyhodnotili uplynulé volební období a jasně dali najevo, jak chtějí, aby město pokračovalo dále. Takže výsledek a mandát je dán, což znamená, že pokračujeme v duchu, v jakém jsme dosud pracovali a budeme pokračovat i dál. A věřím, že to město Kolín ocení. Přeji si, aby opozice byla konstruktivní a pracovala pro město," konstatoval na závěr Tomáš Růžička (Volba pro Kolín).