Město Kolín zveřejnilo druhou výzvu na pronájem prostor bistra ve Sportovní hale v Borkách v ulici Brankovická č.p. 1621. Nabídky s textem „NEOTVÍRAT – ZÁMĚR BISTRO ve sportovní Hale Borky (98,42 m2) – 2. výzva“ je možné doručit nejpozději do 2. srpna do 10.00 hod. na podatelnu městského úřadu.

„Preferujeme nabídku gastronomie s pohostinstvím, s tím, že hala by měla být otevřena od 8 do 22 hodin. Bistro pro sportovce, ale třeba i pro kolemjdoucí by tedy mělo být otevřeno v tomto časovém rozmezí, to znamená maximálně do 22. hodiny,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Minimální roční nájemné město požaduje ve výši 120 000 korun ročně, čili 10 000 korun měsíčně a to včetně úhrady za služby spojené s užíváním prostor k podnikání. Bližší informace naleznete zde.