Rada města Kolína potvrdila výběr zhotovitele na rekonstrukci kanalizační stoky v ulici Na Magistrále. Ze tří zaslaných nabídek uspěla firma ROKOS STAVBY s.r.o. z Čáslavi s nabídkovou cenou 10 331 145,73 Kč. „Jedná se o firmu, se kterou zatím zkušenosti nemáme. S rekonstrukcí začneme v průběhu července, až se podepíše smlouva. Předpokládaná cena zakázky činila dle projektové dokumentace zhruba 12 000 000 bez DPH,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Rekonstrukcí projde kanalizace a potrubí v úseku od ulice Benešova až ke kadeřnictví v ulici Na Magistrále („Za panelárnou“). Uliční vpusti a domovní přípojky budou přepojeny na rekonstruovanou kanalizaci. „Práce potrvají zhruba 20 týdnů od podpisu smlouvy. Předtím bude samozřejmě vybráno vhodné dopravně – inženýrské opatření v rámci objížděk,“ upřesnil starosta.