Město Kolín získalo dotaci na devět sestav podzemních kontejnerů a z Centra pro regionální rozvoj ČR se mu již vrátila všechna potřebná povolení. Proto v minulých dnech již vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele. Pokud nenastanou komplikace, první sestavy by podle místostarosty Michaela Kašpara měly být instalovány ještě do konce letošního roku, zbytek sestav bude instalován na jaře příštího roku. Položkový rozpočet akce, což ještě neznamená vysoutěženou cenu, byl vyčíslen cca 9 mil. Kč, z toho zhruba 7,5 mil. Kč činí dotace. "Kontejnerové sestavy budou umístěny na exponovaná místa, včetně toho nejhoršího před Masarykovým mostem," upřesnil místostarosta. Mimo Rubešovy ulice u Masarykova mostu budou další kontejnerové sestavy instalovány v ulicích Brankovická (321/4), Bachmačská (2631/1), Oldřišská (650/8), Polepská (1867/1), Tisovecká (3447), U Borků (338/23) a Kutnohorská (142/1). Další sestava se objeví na Riegrově náměstí (2577/30).