Budova bývalé okresní vojenské správy na náměstí Republiky již dlouhou dobu strádá a chátrá. Vedení města se v dohledné době chystá oslovit vlastníka nemovitosti s dotazem, zda již pokročil ve svých plánech s využitím budovy. Plánů zde již bylo v minulosti několik. Nejprve se hovořilo o přestavbě a opravě nemovitosti a poté se nějaký čas hovořilo o demolici a výstavbě nového objektu. V obou případech však šlo spíše jen o ideový záměr, do fáze projektové dokumentace plány rozpracovány nebyly. Podle starosty Víta Rakušana se totiž vlastníkovi nepodařilo zajistit to nejdůležitější, a to využití nemovitosti.

"Snažil se přesvědčit nejrůznější kolínské úřady, včetně radnice, zda by tam nechtěly přesunout své kanceláře. My jako radnice tuto potřebu rozhodně nemáme. Máme nemovitosti, kde neplatíme žádné nájemné, které by se tady logicky platilo a určitě ne v malé výši. Zprostředkovaně vím, že bylo vedeno také jednání s úřadem práce nebo s finančním úřadem. A opět... možnosti, respektive nemožnosti placení takového nájmu se ukázaly jako hlavní bariéra. Podle mých informaci vlastník nemovitosti prostě nenašel pro budovu žádné využití," sdělil Vít Rakušan. Dále uvedl, že v současnosti se rekonstruuje ulice Pražská a pokračovat se bude ulicí Politických vězňů.

"V příštích letech chceme celé toto prostranství nějakým způsobem zútulňovat, takže chceme, aby se s touto budovou něco pozitivního stalo. Teď chceme od majitele slyšet, jaký je aktuální stav. Jestli je zde nějaký výhled, nějaký nový projektový záměr, zda jedná s někým o tom, že by se budova nějakým způsobem využívala," doplnil starosta. Pro úplnost dodejme, že vlastníkem objektu bývalé okresní vojenské správy je pražská akciová společnost BM Rent.