Stavební práce v ulici Pražské jsou v plném proudu, nicméně termín vyhotovení celé zakázky, který je dán do konce listopadu letošního roku, se tak jako tak nestihne. Město situaci aktivně řeší, dokonce došlo k účasti spol. Geosan Group, a.s., spolu s technickým dozorem, projektantem a architektem na jednání Rady města Kolína, což není běžná praxe a poukazuje na vážnost situace. „Společnost už má objednaný finišer asfaltových povrchů, to znamená, že by měli položit asfalt od pošty přes křižovatku s ulicí Kmochova až nahoru ke křižovatce s ulicí Sluneční. Zároveň v této oblasti staví obruby. Chodník se zhotoví v levé části podél pošty směrem nahoru ke Kmochově ulici. Pravá část chodníku zůstane prozatím s asfaltovým povrchem, protože dodací lhůty na další dlažbu jsou dlouhé a firma materiál obdrží až po Novém roce. Kanalizace by měla být kompletně vyhotovena až k Modrému bodu do konce stavební sezony,“ uvedl minulý týden místostarosta Michael Kašpar. Starosta Vít Rakušan pak k celé problematice doplnil, že v celé záležitosti bude město jednat velmi důsledně, neboť není v mnoha oblastech spokojeno.