Rekonstrukce stávající fasády gymnázia, kterou zahájila společnost Jensovsky, s.r.o. začátkem července, pokračuje dle harmonogramu. V současné době je pískována původní fasáda a byly započaty restaurátorské práce na freskách, které jsou umístěny mezi okny. „Chtěl bych zdůraznit, že se nejedná o výstavbu nové fasády, ale o opravu stávající. Fasáda bude jednobarevná s původní strukturou,“ upřesnil místostarosta Michael Kašpar. K rekonstrukci fasády dále přibyly klempířské práce, neboť okapy, resp. jejich držáky, jsou ve velmi špatném stavu. V následujícím roce by pak mohl prokouknout i přilehlý park kolem sochy T.G. Masaryka. „Projekt už je prakticky hotov včetně vizualizace a myslím si, že ho budeme moci brzy představit. Chceme zpříjemnit celý parkový prostor například tím, že se doplní osvětlení, lavičky, upraví se zeleň, vymění betonová dlažba za velkoformátovou žulovou dlažbu. Chceme vytvořit prostor, kde si budou moci lidé sednout, kde to bude příjemně vypadat a kde bude důstojné prostředí pro sochu T.G. Masaryka. Celý prostor by byl nově od okolních ulic odstíněn živým plotem. Součástí projektu je i rekonstrukce celého plotu kolem gymnázia,“ uvedl dále místostarosta.