Ve dnech od 7. září do 15. září 2019 v Kolíně proběhnou Dny evropského dědictví (European Heritage Days), které široké veřejnosti umožní přístup do nejzajímavějších objektů města, jako jsou kostely, židovský hřbitov, radnice, věž Práchovny, zálabská Skála, synagoga aj. Mnohé z uvedených památek nejsou běžně přístupné, takže se jedná o výjimečnou příležitost, jak zajímavé místo navštívit. Dny evropského dědictví se konají pod záštitou Ministerstva kultury a pro místní rozvoj a jsou, jak je uvedeno na oficiálních stránkách organizátora pro ČR, kterým je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. „Program je opravdu pestrý. V neděli 15. září zveme od 10 do 12 hodin na komentovanou prohlídku radnice,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Bližší informace ke kolínskému programu jsou uvedeny zde