V pořadí jedenadvacáté zasedání Zastupitelstva města Kolína se bude konat v pondělí 25. září od 15 hodin v přízemním sále podnikatelského inkubátoru CEROP v areálu bývalého pivovaru. Zastupitelé budou hlasovat např. o návrhu obecně závazné vyhlášky č. 3/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kolína. Na jednání se ale také dostane návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2017, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných veřejných hudebních produkcí v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. Dále zastupitelé budou jednat o poskytnutí dotace společnosti Klucivespolek na projekt "Animovaný film o historii Kolína" a o dalších dotacích pro sportovní kluby. A v neposlední řadě budou rovněž hlasovat o návrhu prodeje pozemku v Průmyslové zóně Kolín - Ovčáry společnosti SP Ovčáry, která má zájem postavit zde supermarket. Jednání je veřejné, můžete se zúčastnit osobně nebo máte možnost sledovat jej v přímém přenosu zde. Pokud nestihnete přijít, nebo vám nevyhovuje čas přímého přenosu, můžete si později přehrát video záznam z archivu zde.