Město Kolín ve spolupráci s architektem Tomášem Cachem, dopravním urbanistou se specializací na cyklodopravu, v současné době spolupracuje na finální podobě dopravně inženýrského opatření, kde jsou navrhovány nové trasy pro cyklisty v celém centru města Kolína. Architekt Tomáš Cach se již také spolupodílel na vytváření generelu cyklistických tras a cyklostezek v našem městě o jeho okolí. Dopravně inženýrské opatření je sice již vytvořeno, nicméně dlouhodobě probíhá vyjadřování dopravní policie a státní správy, které se týká stanovení úprav provozu a diskuze ohledně opatření stále ještě pokračují.