V měsíci dubnu proběhly zápisy dětí do základních škol, v květnu pak budou následovat zápisy do škol mateřských. „Chtěla bych jen ubezpečit, že zápisy cizinců do škol a školek, kteří sem přišli a mají speciální víza, budou následovat až v termínu od 1. června do 15. července 2022,“ uvedla místostarostka Iveta Mikšíková.

V praxi to znamená, že plánované zápisy do škol českých dětí a cizinců, kteří zde dlouhodobě žijí, nejsou ohroženy zvýšenou poptávkou po umístění dětí z řad ukrajinských rodičů, kteří k nám přišli na základě víza o strpění (zasaženi válkou na Ukrajině).

„Já jen doplním, že stejně jako v jiné nekomfortní situaci pro lidi, vzniká spoustu dezinformací a toto jedna z nich - není to tak, že by ukrajinské děti braly místo ve školkách a školách českým dětem,“ zdůraznila místostarostka. Zmíněné děti budou do škol přijaty pouze v případě, bude-li volná kapacita nad rámec standardních zápisů.

A jak je nastaven postup v případě plné kapacity? „Pokud mají školy plnou kapacitu – s tím se setkáváme zejména ve větších městech a bude se to, pravděpodobně, týkat i Kolína, tak jsme my jakožto zřizovatelé povinni tento stav ohlásit Krajskému úřadu a Krajský úřad má za úkol podle dané metodiky najít ve svém kraji volné místo v obcích, kde ještě školy místo mají. Pokud by došly kapacity i v rámci samotného kraje, tak Kraj vzniklou situaci hlásí na ministerstvo školství a ministerstvo školství má povinnost hledat kapacity po celé České republice,“ doplnil starosta Michael Kašpar.