PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA
25.01.
16:00
Práce s pachateli a oběťmi trestných činů.
.