MARIE TRNKOVÁ a JIŘÍ MATOUŠ TRNKA / Každý jinak link
09.01.23.02.
Marie Trnková studovala Střední odbornou školu výtvarnou v Praze - Hollarku v letech 1960 - 1964. Mnoho let výtvarně zpracovávala animované filmy a zabývala se i jejich animací. Maluje lidské příběhy a lidi, kteří jí něco říkají a snaží se to svou malbou vyjádřit. Zobrazuje vztah ke svým blízkým a přátelům. Zážitky ze svého a jejich života prolíná stále častěji i se smutkem z jejich odcházení. Často maluje skupiny, jejichž charaktery a vájemné vztahy se proplétají a vyjadřuje jejich radosti i osamění.
Jiří Matouš Trnka studoval Střední odbornou školu výtvarnou v Praze - Hollarku v letech 1962 - 1966, kde se seznámil se svou ženou.
Kreslil a animoval filmy v tehdejším Krátkém filmu, Československé televizi a reklamním studiu Merkur, stejně tak jeho žena. Malba z posledních let je většinou figurální. Rád doprovází své symbolické postavy neklidnou romantickou krajinou. Jeho oblíbeným tématem je i samotná krajina s vodou - slatě, jezera a moře.
Žijí a pracují v Řevnicích u Prahy.
.