LETNICE NA STATKUlink
27.05.
14:00
Bohatý program pro děti. Soutěže, prohlídka stájí, svezení nakoních, výtvarné dílničky, opékání špekáčků, občerstvení, bleší trh.
.