ŽIJEME MÁJIlink
27.05.
11:00
ŽIJEME MÁJI“, je motto tradiční lidové slavnosti, která se uskuteční ve dnech 26. a 27. května tohoto roku v obci Kostelní Lhota. Sbor dobrovolných hasičů, který je již několik desítek let patronem a pořadatelem těchto slavností, se po delší odmlce opět pokusí tyto tradiční oslavy jara, úrody a života uspořádat. Staročeské Máje započnou v pátek stavbou hlavní máje (krále) a přípravou prostoru mezi hasičskou zbrojnicí a rybníkem Peklo pro konání májové zábavy. Poté průvod svobodných mládenců a hudby bude od 14:00 hodin procházet vesnicí a před domy, kde bydlí svobodná děvčata, vztyčí mladou břízku (máj). Je-li do druhého dne ozdobena, stává se pozvánkou pro sobotní májový průvod. Večer pak mládenci hájí hlavní máj a musí ji uhlídat do druhého dne. V sobotu v 11:00 hodin dopoledne začíná hlavní program oslav. Krojovaný a kostýmovaný průvod v čele s májovým králem následovaný soudním dvorem, družičkami, mládenci, hudbou, šatlavou s četníky a v neposlední řadě cikánkami, vychází od hasičské zbrojnice se zastávkou u domů, kde je vítá ozdobená májka, aby si pod ní zatancovali nejen mládenci s děvčaty.

Program vrcholí v cca 18:00 u rybníka Peklo zasedáním soudního dvora. Soud nad Jeho Veličenstvem králem Májové říše bude okořeněn drobnými průpovídkami a drby v podání místního Kecala. Po vynesení rozsudku nad králem následuje taneční zábava, kde k tanci, poslechu a dobré náladě bude hrát skupina ECHO91.

Mládenci budou zatloukat májky v pátek 26.května děvčatům ve věkovém rozmezí 12 až 27 let, které mají trvalý pobyt v Kostelní Lhotě. V případě dotazů nebo zájmu o májku mimo věkové rozmezí či trvalé bydliště nás neváhejte kontaktovat na tel: 728 247 468.

Členové Sboru dobrovolných hasičů Kostelní Lhota děkují touto cestou všem, kteří jakoukoliv formou podporují realizaci této staročeské lidové tradice.
.