Proč a jak jsme se zdobili?link
30.09.23.03.
Děti se v programu seznámí s různými materiály, kterými se lidé zdobili a máme je dochované z archeologických nálezů, ale i těch, které se dochovat nemohly. Budou se zamýšlet, jestli jsou přírodního původu, nebo je vytvořil člověk. Cílem programu je budovat respekt k různým kulturním projevům, svému okolí i přírodním zdrojům, které mnohdy neuváženě využíváme. V závěru si budou děti moci své poznatky ověřit v dílničce pro tyto účely připravené.
Návaznost na RVP: Rozmanitost přírody

Cílová skupina: žáci I. stupně ZŠ

Časová dotace: 60 min.

Počet dětí: jedna třída

Cena: 50 Kč (pedagogický doprovod zdarma

Místo konání: Dvořákovo muzeum, Brandlova 35 ... pokladna proti kostelu sv. Bartoloměje

 

Program je určen pro předem objednané skupiny.

 

Kontakt:

Mgr. Zdeňka Šimůnková
e-mail: simunkova@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 194 297
.