Lenka Vilhelmová / Hranice bezčasílink
02.10.21.11.
Výstava Lenky Vilhelmové s názvem Hranice bezčasí navazuje na autorčin dlouhodobější tvůrčí koncept. Lenka Vilhelmová se zaměřuje na člověka jako jedince a jeho místo v přírodě. Vychází z nynější situace a ze současného ekologického a kulturně sociálního stavu planety a zkoumá vztahy jednotlivců mezi sebou a jejich vliv na prostor, ve kterém se pohybují. V expozici jsou prezentované velkoformátové práce v kombinovaných technikách od grafického postupu, monotypu a frotáže k malbě. Součástí celé expozice jsou objekty.
.