Český červený kříž - bezpečný domovlink
21.11.
13:30
Prevence úrazů v seniorském věku doma: jak uspořádat byt, jak předcházet úrazům při omezené pohyblivosti, životní styl, jak přivolat pomoc z domova.
Přednáška se koná v úterý 21. listopadu 2023 v Klubu seniorů v ul. Benešova.
.